Strul med koder till våra trapphus

Nu har alla fått lappar att koderna skulle bytas 2019-03-07, först en felaktig lapp med samma kod som tidigare, sedan en lapp med de nya koderna som nu inte heller blivit programmerade.
Servicecenter har blivit uppmärksammad om detta så vi får hoppas att det blir åtgärdat nästa vecka.
/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Trapphuset är utrymningsväg och får ej blockeras!

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar med mera i trapphus, loftgångar och andra allmänna utrymmen. Detta på grund av att vid en eventuell brand är detta utrymningsvägar, och INGET får stå i vägen. När röken tar plats ser du ingenting och behöver komma ut så fort som möjligt. Står det saker i vägen kan det vara stora hinder i dessa situationer.

Vi har en lag som kräver att vi håller oss till ställda villkor för brandskydd. (2003:778, om skydd mot olyckor 2 kap 2 §) Det innebär bland annat att vi som förening behöver utföra ett arbete i preventivt syfte. Styrelsen går kontinuerligt igenom alla husen genom att besöka samtliga utrymmen och kontrollerar brandsäkerheten. Det kallas för SBA, Systematisk Brandskydds Arbete. Såhär står det bland annat i lagen: Den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Men detta innebär också att både hyresgäster och lägenhetsinnehavare samt fastighetsägare och bostadsrättsförening har ett ansvar för efterlevnad av lagen.

Därmed, inget får stå i våra allmänna utrymmen, men framförallt, skulle olyckan vara framme kan det vara en stor fara om hinder finns.

Fråga gärna oss i styrelsen om det finns frågor eller funderingar om det här. Vi finns alla på styrelsen@flygslapet.se.

För mer info se nedan länkar:

Vad är SBA?

Brandsäkerhet i hemmet.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stormskador på våra tak

Nattens oväder gav upphov till skador på våra tak där en del takplåt lossnat och blåst ned. Mot Segelflygsgatan har varning satts upp som visar risk för ras eftersom en takplåt där har stor skada.
LV-plåt som vi har avtal med kommer att laga så fort som möjligt.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Höjning av föreningens avgifter

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Flygsläpet har tagit ett beslut att justera föreningens avgifter med 2 % från och med kvartal 3 2019. Styrelsens beslut att justera avgifterna syftar till att skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna utföra framtida underhåll på föreningens gemensamma byggnader. Då föreningens byggnad blir allt äldre så kommer kostnaderna för underhåll och renoveringar att stiga under de närmaste åren. Utöver underhållskostnaderna så är föreningen relativt högt belånad vilket gör att framtida räntehöjningar kommer att få en stor effekt på föreningens ekonomi och därmed vill styrelsen arbeta med amorteringar för att minska föreningens räntekänslighet.

Styrelsen har för avsikt att göra årliga justeringar av avgiften under de närmaste åren för att nå en lämplig avgiftsnivå. Storleken på dessa avgiftsändringar kommer att utvärderas årligen vid budgetarbetet.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Juleljus!

Hej!

Nu är julen här med mys och tända ljus! Tänk på att släcka ljusen när ni går hemifrån. Även värmeljus kan orsaka problem. På nedan länk kan du hitta tips om hur du hanterar ljus.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/det-ska-du-tanka-pa-nar-du-har-levande-ljus

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Bildresultat för god jul bilder

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nu finns GRÖNA PÅSAR åter i Livsmedelsbutikerna ICA, Coop och Hemköp

OBS! Gröna Påsar är avsedda för MATAVFALL och inget annat! Detta pga att sorteringen sker maskinellt och är inställd på färgen på påsarna. Med andra ord – gröna påsar FÅR INTE användas för något annat än matavfall. De FÅR INTE förekomma i andra sammanhang!

BoDAB utökar leveransen av gröna påsar till butikerna för att undvika att de tar slut och kommer veckovis att besöka butikerna för att fylla på. Dock har både SVOA och BoDAB varit noga med att begränsa distributionen till max 5 påsar åt gången till sina kunder.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

OBS! TILLFÄLLIGT PROBLEM MED SOPNEDKASTET ÄR ÅTGÄRDAT!

Sopsugssystemet fungerar igen.

Med vänlig hälsning

STYRELSEN

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Container i november

Mellan den 7/11 till den 12/11 kommer en container att finnas på plats utanför grovsoprummet. Passa på att grovstäda förråd och dyl.

Det finns vissa saker som inte får slängas.
Hushållssopor
Elektronik
Batterier
Kemikalier
Målarburkar
Lösningsmedel
Bildäck
Tryckimpregnerat trä

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föreningens nya stadgar

Nu finns våra nya stadgar att lästa på hemsidan, de registrerades av Bolagsverket 2018-09-11.
/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Cointainer i höst!

Hej alla.

Vi kommer ha en container stående ca en vecka och tiden omkring 20 oktober. En mer exakt tid återkommer vi med senare. Om ni har behov av en rejäl vindsrensning eller dylikt kan ni redan nu planera in den.

Det kommer upp lappar i alla portar två veckor innan det är dags!

garderob

Vänligen,

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar