Författararkiv: admin

Korta vattenavstängningar Måndag 24/5

Under Måndagen från ca. 09:00 till 15:00 kommer vattnet att vara avstängt av och till för boende vid Fallskärmsgatan 1, Segelflygsgatan 10 och 12 samt Skarpnäcks allé 60. För boende vid Fallskärmsgatan 9 och 13 är det endast varmvattnet som … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Korta vattenavstängningar Måndag 24/5

Störningar i varmvattenproduktionen

Vi har startat upp ett arbete i undercentralen Segelflygsgatan 12. På grund av ålder och korrosion är det nu nödvändigt att göra ett större underhållsarbete på anläggningen. Alla lägenheter som tillhör huskroppen mot Skarpnäcks allé påverkas. Tisdag 18/5 på morgonen … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Störningar i varmvattenproduktionen

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2021

HSB bostadsrättsförening Flygsläpet kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 december 2021. Lagändringen syftar till att motverka spridningen av … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Information inför Föreningsstämman 2021

En Tillfällig lag medger att stämma genomförs genom elektronisk uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta efter beslut av styrelsen.  En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Information inför Föreningsstämman 2021

Klotter i gårdshuset

Dörren till gårdshuset har inte alltid gått i lås när de som utnyttjat tvättstugan passerat. Problemet är nu åtminstone tillfälligt åtgärdat genom att grus vid tröskel tagits bort och låset har smörjts upp, men vi vill i alla fall uppmana … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Klotter i gårdshuset

Ett hållbart Skarpnäck – ett lokalt miljöinitiativ

En grupp boende i BRF Segelflygaren, har tagit initiativ till att organisera lokalt arbete för att skapa ett miljövänligt och klimatsmart Skarpnäck. Är ni intresserade så klicka: ”gräva där vi står” /Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ett hållbart Skarpnäck – ett lokalt miljöinitiativ

Information från styrelsen för Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening

Styrelsen för Sopsug i Skarpnäck vill att vi uppmanar alla till bra hantering av soporna nu när vår sopsugsanläggning är ur drift. De vill påminna om: – Det är förbjudet att lämna hushållssoporna utanför de utställda plastkärlen respektive containrarna. – … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Information från styrelsen för Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening

Mata inte fåglar på gården

På förekommen anledning vill vi påminna om att matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. Föreningens ordningsregler finns att läsa på vår hemsida www.flygslapet.se /Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mata inte fåglar på gården

Radonmätning kommer att ske i lägenheter under de närmaste månaderna.

Bostadsrättsföreningen är ansvarig för att bostäderna på föreningens fastighet inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd kräver att föreningen undersöker och eventuellt åtgärdar radonhalten i föreningens byggnader. … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Radonmätning kommer att ske i lägenheter under de närmaste månaderna.

Festlokalen är stängd för bokningar

På grund av de skärpta rekommendationer som gäller i samhället för att få ned Coronavirusets smittspridning har styrelsen beslutat att vi tills vidare inte tillåter bokning av festlokalen. /Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Festlokalen är stängd för bokningar