Författararkiv: admin

Relining under 2018

Under 2018 kommer vi att utföra sista etappen av vårt reliningprojekt. Sista etappen innebär att spillvattenrören under husen mot Skarpnäcks all’e och del av husen mot brandparken samt spillvattenrör från gårdshuset ska relinas. I och med denna etapp är projektet … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Reparation av fasad pågår

Som ni säkert sett så finns en lift på gården och en firma håller på med en mindre reparation av tegelfasaden. Arbetet kommer att avslutas inom några dagar och kommer inte att innebära någon större olägenhet för oss som bor … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsstämma 2017 för Brf Flygsläpet

Vår årliga stämma hålls tisdag den 16 maj 2017 Kl. 19.00 i Gårdshuset (Tvättstugan). Alla medlemmar har inom givna tidsramar fått årsredovisningen för 2016 med kallelsen inkluderad i era brevinkast. En viktig punkt på dagordningen är att vi nu har … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motioner till årsstämman

Vi vill påminna om att motioner till årsstämman skall vara inskickade till styrelsen senast 29 feb. /Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Renovering av avlopp, Etapp 5

Bostadsrättsföreningen har beslutat att renovera avloppssystemet i fastigheten och har gett DaKKI Entrepenad AB uppdraget att utföra arbetet. Nu startar Etapp 5 där arbetet fortsätter med gemensamma ledningar i bottenplattan. Arbetet kommer att påverka samtliga boende på Fallskärmsgatan 1, 3, … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Statusrapport 5/12, reparation av avloppet

DAKKI entreprenören, rapporterar att reparation av avloppet och relining av stammar vid Fallskärmsgatam 11-13 följer plan. /Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

AKUT AVSTÄNGING AV AVLOPPET VID FALLSKÄRMSGATAN 11-13, VECKA 48-50!

Anlysarbetet av era avloppsledningar i bottenplattan visade att det är en akut brist på Fallskärmsgatan 11-13. Problemet är att huvudledningen är skadad och kan föranleda översvämning i framförallt bottenplan. Denna brist ska omgående åtgärdas och därför kommer AVLOPP ATT VARA … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vi fortsätter med arbetet att snygga upp gården.

Under denna sommar har staket blivit reparerade och ommålade. De fasta träbänkarna har även de reparerats och fått en röd färg. Det som återstår för i år är träräckena på loftgångarna som ska slipas upp och oljas även i år. … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

LW-plåt Sweden

LW-plåt har utfört den årliga besiktningen av våra tak. Några mindre fel upptäcktes och kommer att åtgärdas med start nu i maj. /Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Renovering av avlopp, etapp 3 klar

Relining av stammar, etapp 3, är nu klar. Vissa delar av stammarna var i så dåligt skick att rördelar var tvungna att bytas ut. Sista etapp, etapp 4, påbörjas i början av nästa år. De kvarvarande stammarna är filmade och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar