Radonmätning kommer att ske i lägenheter under de närmaste månaderna.

Bostadsrättsföreningen är ansvarig för att bostäderna på föreningens fastighet inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd kräver att föreningen undersöker och eventuellt åtgärdar radonhalten i föreningens byggnader. Föreningen ska se till att radonhalterna är kontrollerade och även stå för mätningar och eventuell radonsanering. Radonmätningar ska utföras vart tionde år.

Mätdosor kommer att delas ut till boende som ansvarar att de placeras på rätt sätt enligt den instruktion som medföljer. Dosorna kommer efter ca 2 månader att samlas in, i samband med det så ska också lägenhetsinnehavare skriva på en försäkran att dosorna under mätperioden varit placerade på ett godkänt sätt.

/Styrelsen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.