Information inför Föreningsstämman 2021

En Tillfällig lag medger att stämma genomförs genom elektronisk
uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta
efter beslut av styrelsen. 

En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 december 2021. Lagändringen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för föreningar att genomföra stämman.

Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras, antingen genom elektronisk uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta före stämman eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras genom elektronisk uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta före stämman och att utomstående ska ha rätt att närvara.

Ordinarie föreningsstämma är planerad till 2021-05-19. Kallelse kommer att distribueras på vår hemsida flygslapet.se samt via anslag i samtliga trapphus senast två veckor innan stämman.

Information om elektronisk uppkoppling

Den elektroniska uppkopplingen kommer att göras via videokonferenssystemet ZOOM. Det fungerar med de flesta datorer, smarta telefoner och pad oavsett märke eller operativsystem. Till kallelsen kommer detaljerad information om hur och när uppkoppling till videokonferensen sker. Det är också möjligt att kontrollera sin egen utrustning genom att använda Zoom testsida: https://arcada.zoom.us/test

Information om poströstning

Styrelsen ska utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprätta ett poströstningsformulär för de medlemmar som vill poströsta före föreningsstämman. Formuläret kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida i samband med att kallelsen går ut samt gå att beställa i pappersform från styrelsen.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses som närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

Dagordningen

Dagordningen kommer att bifogas bifogas kallelsen. Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. Nomineringar till styrelse eller valberedning ska ha inkommit till valberedningen, Åke Anderlid (e-post: ake.anderlid@gmail.com) senast 2021-04-27.

/Styrelsen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.