AKUT AVSTÄNGING AV AVLOPPET VID FALLSKÄRMSGATAN 11-13, VECKA 48-50!

Anlysarbetet av era avloppsledningar i bottenplattan visade att det är en akut brist på
Fallskärmsgatan 11-13. Problemet är att huvudledningen är skadad och kan föranleda
översvämning i framförallt bottenplan. Denna brist ska omgående åtgärdas och därför
kommer AVLOPP ATT VARA HELT AVSTÄNGT VECKA 48-50. DETTA
PÅVERKAR SAMTLIGA PÅ FALLSKÄRMSGATAN 11-13. DAKKI KOMMER ATT
GÖRA ALLT FÖR ATT AVLOPPEN SKA VARA I FULL FUNKTION INNAN HELGERNA
STARTAR.

Löpande information kommer att ges under arbetets gång.
Då avloppet kommer att vara avstängt kommer även de 3 stammar som kvarstår på
Fallskärmsgatan 13 att relinas. Detta för att minimera avstängningstider för de boende. De
lägenheter som påverkas av detta arbete är de som ligger vid hissen på Fallskärmsgatan 13.
Arbetet kommer att starta vecka 47, med början måndagen den 21 november kl.10.00.
För Er som bor i lägenheter som påverkas av reliningarbetet kommer att få en separat
avisering.

Preliminär tidplan
Vi beräknar att entreprenaden kommer att ta 4 veckor. Om det visar sig att avloppen är i så
dåligt skick att vi måste vidta ytterligare åtgärder, så kan det medföra en förlängning.
v.47 – Etablering av dusch/toavagn samt övrigt logistikarbete.
v.48 – Avloppen avstängda – Reparationsarbeten av avloppen i bottenplattan börjar. Relining
av stammar påbörjas.
v.49 – Avloppen avstängda – Reparationsarbeten av avloppen i bottenplattan. Relining av
stammar färdigställs.
v.50 – Avloppen avstängda – Reparationsarbeten av avloppen i bottenplattan färdigställs. :
Funktionskontroll av avloppen genomförs och dokumentering av utfört arbete. : Avloppen
sätts i bruk i slutet av veckan.

Att göra för dig som boende:
 DET ÄR YTTERST VIKTIG ATT NI RESPEKTERAR AVSTÄGNINGEN SÅ ATT
INGA ÖVERSVÄMNINGAR SKER UNDER ARBETETS GÅNG!
 IT IS IMPORTANT THAT YOU RESPECT THE CUTOFF OFF THE
SEWERSYSTEM SO THAT NO FLOODING WILL OCCUR WITH
WATERDAMAGES AS A CONSEQUENCE!

Kontaktperson Dakki:
Peter Sjögren: 073-625 37 71, mån – tor 07.00 – 18.00
Med vänlig hälsning
Johan Mikkelsen
DaKKI Entreprenad AB

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *