Fastigheten

Flygsläpet
Fastigheten Flygsläpet, Segelflygsgatan 10-12, Fallskärmsgatan 1-13 och Skarpnäcks Allé 60, uppfördes 1983-1985 av byggbolaget BGB och omfattar 85 lägenheter fördelade på 1 till 4 r o k. Total lägenhetsyta 6738 kvm. Fastigheten innehåller dessutom 7 lokaler om sammanlagt 1160 m2. Flygsläpet och intilliggande fastigheter är ritade av arktitektfirman Arken, en avknoppning från Ralph Erskines arkitektkontor. Fastigheterna vann Kasper Salinpriset 1983 och har fått internationell uppmärksamhet för sin formgivning. Se några bildexempel från Arkens hemsida. Under renoverings-arbeten och ombyggnader på senare år har Arkens arkitekter åter anlitats för färgsättning, i syfte att bibehålla fastighetens unika karaktär. Läs mer om Ralph Erskine (1914-2005) på hemsidan www.erskine.se

Tvättstugan
BRF Flygsläpets tvättstuga är belägen i Gårdshuset och har tre separata tvättgrupper samt två manglar. Bokning av tvättgrupp sker med ett elektroniskt bokningssystem som finns placerat vid tvättstugans dörr. Alla hushåll i fastigheten har en bokningsbricka som även fungerar som elektronisk nyckel till gårdshusets entrédörr och till tvättstugans dörr.

Att tänka på:

 • Gör rent och snyggt efter dig när du lämnar ett tvättpass.
 • Du kan endast ha en bokad tid, det går dock av avboka och boka ny tid.
 • Om du inte påbörjat ditt pass inom en timme så släpps passet fritt så att andra kan boka den.
 • Du måste ta hem din tvätt från tvättstugan innan ditt pass är slut eftersom du inte kan låsa upp tvättstugan när ditt pass är slut.

Grovsoprum
I en separat byggnad bakom gårdshuset finns ett grovsoprum för grovsopor och källsortering. Grovsoprummet är gemensamt för Brf. Flygsläpet.

Cykelförråd
BRF Flygsläpet har 42 cykelförråd på gården som är avsedda att skydda de boendes cyklar och mopeder mot väder och stöld, istället för att ha dem i trapphus och loftgångar i strid mot våra brandutrymningsregler.

Cykelförråden disponeras av cykelägare i fastigheten efter behov och i den turordning som de anmält sina önskemål om förrådsförvaring av sina cyklar. Förråden tillhör inte respektive lägenhet, utan disponeras bara under den tid som den boende är i behov av cykelförvaring. Vid avflyttning återgår cykelförrådet till föreningen och delas ut till nästa som står i kö. Många av cykelförråden har hänglås som tillhör föreningen, och dessa ska återlämnas vid avflyttning. Om inbrott har skett och låset har förstörts får innehavaren själv skaffa nytt lås och bygel.

Anmälan om behov av cykelförvaring görs till styrelsen. Lämna namn, adress, telefonnummer och ange hur många cyklar/mopeder det gäller.

OBS! Endast cyklar/mopeder får förvaras i cykelförråden.

Det finns betydligt färre förrådsplatser än det finns cyklar i fastigheten, och därför måste varje utrymme användas för cykelförvaring i första hand.
Den som inte följer denna enkla regel riskerar förlora sin cykelförrådsplats!
(Ev önskemål om tillfälligt undantag från denna regel ställs till styrelsen.)

Kölista cykelförråd.
Nedan visas kölistan till cykelförråden för att du ska kunna se hur många som är före dig i kön.

 1. Johan Stigholt
 2. Lotta Kröger
 3. Karin Törnvall
 4. Mika Kumpulainen
 5. Niklas Wenster
 6. Fredrik Thegelström
 7. Ajay Rathi
 8. Tomas Forsberg
 9. Thuyen Ngujen
 10. Beata Dawidowsla

Festlokal
Brf. Flygsläpet har en rymlig och välförsedd festlokal som kan bokas för fester och barnkalas. Att boka föreningslokalen kostar 500 kr i depositionsavgift varav 150 kr återlämnas efter besiktning. Vid barnkalas återlämnas 250 kr.

Innan man bokar är det viktigt att läsa boknings och ordningsregler som också finns anslagna i och utanför lokalen. För bokning av lokal från augusti görs det till Sara Lumu på telefon 073-756 8434.

Portlås
Kvarteret Flygsläpet har 4 portar mot gatan och 6 portar mot gården. Varje lägenhets orginalnyckel kan även öppna uppgångens entréport. Samtliga portar är försedda med koddosor, förutom gatuportarna på Skarpnäcks allé 60 och Segelflygsgatan 12. Vi har också ett system för smarta telefoner, surfplattor och datorer som fungerar till alla portar samt till grovsoprum. En beskrivning av systemet finns under följande länk Unlock. För att beställa registrering i ”Unlock-systemet” kan du skicka epost till: styrelsen(at)flygslapet.se

Vems ansvar?
Brf. Flygsläpet har antagit HSB:s normalstadgar från 2011 som reglerar vad som är bostadsrättsinnehavarens och föreningens ansvar vad gäller underhåll av fastighet och lägenheter. Länkat dokument beskriver detta i detalj: Vems ansvar?

Förvaltning
Föreningen köper förvaltningstjänster av HSB [www.hsb.se/stockholm], vilket innebär att HSB tar hand om mark- och fastighetsskötsel samt utför ekonomiska och administrativa tjänster såsom utskick av månadsavgiftsavier, hantering av lägenhetsöverlåtelser mm. Detta innebär att frågor rörande ovanstående som du som boende eventuellt kan ha, bäst besvaras av de kontaktpersoner hos HSB som jobbar med dessa ärenden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *