Juleljus!

Hej!

Nu är julen här med mys och tända ljus! Tänk på att släcka ljusen när ni går hemifrån. Även värmeljus kan orsaka problem. På nedan länk kan du hitta tips om hur du hanterar ljus.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/det-ska-du-tanka-pa-nar-du-har-levande-ljus

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Bildresultat för god jul bilder

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nu finns GRÖNA PÅSAR åter i Livsmedelsbutikerna ICA, Coop och Hemköp

OBS! Gröna Påsar är avsedda för MATAVFALL och inget annat! Detta pga att sorteringen sker maskinellt och är inställd på färgen på påsarna. Med andra ord – gröna påsar FÅR INTE användas för något annat än matavfall. De FÅR INTE förekomma i andra sammanhang!

BoDAB utökar leveransen av gröna påsar till butikerna för att undvika att de tar slut och kommer veckovis att besöka butikerna för att fylla på. Dock har både SVOA och BoDAB varit noga med att begränsa distributionen till max 5 påsar åt gången till sina kunder.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

OBS! TILLFÄLLIGT PROBLEM MED SOPNEDKASTET ÄR ÅTGÄRDAT!

Sopsugssystemet fungerar igen.

Med vänlig hälsning

STYRELSEN

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Container i november

Mellan den 7/11 till den 12/11 kommer en container att finnas på plats utanför grovsoprummet. Passa på att grovstäda förråd och dyl.

Det finns vissa saker som inte får slängas.
Hushållssopor
Elektronik
Batterier
Kemikalier
Målarburkar
Lösningsmedel
Bildäck
Tryckimpregnerat trä

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föreningens nya stadgar

Nu finns våra nya stadgar att lästa på hemsidan, de registrerades av Bolagsverket 2018-09-11.
/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Cointainer i höst!

Hej alla.

Vi kommer ha en container stående ca en vecka och tiden omkring 20 oktober. En mer exakt tid återkommer vi med senare. Om ni har behov av en rejäl vindsrensning eller dylikt kan ni redan nu planera in den.

Det kommer upp lappar i alla portar två veckor innan det är dags!

garderob

Vänligen,

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Reparationer och ommålning av staket och stolpar

Under de närmaste dagarna kommer reparationsarbeten och målning av staket och stolpar på gården och kring husen att ske.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gröna påsen!

Hej,

Nu finns Gröna påsen att hämta på Hemköp (Gråhundsvägen), ICA Nära (Skarpnäcks Allé) samt Coop (Pilotgatan). Det är viktigt att gröna påsen används ENBART till matavfall.Den Gröna påsen sorteras ut optiskt och innehållet går till rötning för att bli biogas.

2020 ska minst 70 % av stockholmarnas matavfall samlas in för att bli biogas. För att så många som möjligt ska kunna delta så behöver vi införa fler tekniska lösningar som kan komplettera de vi har idag. Gröna påsen innebär att man lägger matavfallet i en speciell grön påse i samma behållare eller nedkast som övriga soppåsar. Den kan sedan sorteras ut på en sorteringsanläggning så att matavfallet kan rötas och bli till biogas.

Mer information om Gröna påsen finner ni här.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Träffa grannen!

VÄLKOMNA!
På lördag den 26 maj kl 12.00 tänder vi på grillen och bjuder på korv och fika!
Träffa grannen eller oss i styrelsen!

Alla välkomna!

h

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stämma!

Hej.

Tisdagen den 15 maj hålls föreningens årsstämma kl 18.00 i Gårdshuset!

Vad har gjorts under 2017:
– Under året har en större etapp av reliningsprojektet avslutats. Det gällde relining av spillvattenrör under hus mot Brandparken och Segelflygsgatan.
-Trädgården har fått buskar och träd beskärda.
-Viss nyplantering och en del gamla stubbar är borttagna.
-Lekplatsen är besiktigad och brister åtgärdade.
-Cykelbodar är fasadtvättade, samt dörrar reparerade.
-Sprucken tegelfasad mot gården mot Skarpnäcks allé är reparerad.
-SBA-rutiner och arbetsgång är bestämt och en första besiktning med åtgärdande av brister utfört.
-Reparation av en hyreslägenhet har skett.
-Samt byte av trinettkök i en lokal för uthyrning.

Under stämman går vi igenom den ekonomiska rapporten (årsredovisningen) och inkommande motioner.

Vi bjuder på fika och hälsar alla varmt välkomna!

Styrelsen

arsstamma

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar