OBS! TILLFÄLLIGT PROBLEM MED SOPNEDKASTET ÄR ÅTGÄRDAT!

Sopsugssystemet fungerar igen.

Med vänlig hälsning

STYRELSEN

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Container i november

Mellan den 7/11 till den 12/11 kommer en container att finnas på plats utanför grovsoprummet. Passa på att grovstäda förråd och dyl.

Det finns vissa saker som inte får slängas.
Hushållssopor
Elektronik
Batterier
Kemikalier
Målarburkar
Lösningsmedel
Bildäck
Tryckimpregnerat trä

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föreningens nya stadgar

Nu finns våra nya stadgar att lästa på hemsidan, de registrerades av Bolagsverket 2018-09-11.
/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Cointainer i höst!

Hej alla.

Vi kommer ha en container stående ca en vecka och tiden omkring 20 oktober. En mer exakt tid återkommer vi med senare. Om ni har behov av en rejäl vindsrensning eller dylikt kan ni redan nu planera in den.

Det kommer upp lappar i alla portar två veckor innan det är dags!

garderob

Vänligen,

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Reparationer och ommålning av staket och stolpar

Under de närmaste dagarna kommer reparationsarbeten och målning av staket och stolpar på gården och kring husen att ske.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gröna påsen!

Hej,

Nu finns Gröna påsen att hämta på Hemköp (Gråhundsvägen), ICA Nära (Skarpnäcks Allé) samt Coop (Pilotgatan). Det är viktigt att gröna påsen används ENBART till matavfall.Den Gröna påsen sorteras ut optiskt och innehållet går till rötning för att bli biogas.

2020 ska minst 70 % av stockholmarnas matavfall samlas in för att bli biogas. För att så många som möjligt ska kunna delta så behöver vi införa fler tekniska lösningar som kan komplettera de vi har idag. Gröna påsen innebär att man lägger matavfallet i en speciell grön påse i samma behållare eller nedkast som övriga soppåsar. Den kan sedan sorteras ut på en sorteringsanläggning så att matavfallet kan rötas och bli till biogas.

Mer information om Gröna påsen finner ni här.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Träffa grannen!

VÄLKOMNA!
På lördag den 26 maj kl 12.00 tänder vi på grillen och bjuder på korv och fika!
Träffa grannen eller oss i styrelsen!

Alla välkomna!

h

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stämma!

Hej.

Tisdagen den 15 maj hålls föreningens årsstämma kl 18.00 i Gårdshuset!

Vad har gjorts under 2017:
– Under året har en större etapp av reliningsprojektet avslutats. Det gällde relining av spillvattenrör under hus mot Brandparken och Segelflygsgatan.
-Trädgården har fått buskar och träd beskärda.
-Viss nyplantering och en del gamla stubbar är borttagna.
-Lekplatsen är besiktigad och brister åtgärdade.
-Cykelbodar är fasadtvättade, samt dörrar reparerade.
-Sprucken tegelfasad mot gården mot Skarpnäcks allé är reparerad.
-SBA-rutiner och arbetsgång är bestämt och en första besiktning med åtgärdande av brister utfört.
-Reparation av en hyreslägenhet har skett.
-Samt byte av trinettkök i en lokal för uthyrning.

Under stämman går vi igenom den ekonomiska rapporten (årsredovisningen) och inkommande motioner.

Vi bjuder på fika och hälsar alla varmt välkomna!

Styrelsen

arsstamma

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Släcka brand

Tisdagen den 17 april hade vi en kväll i temat brand. Vi fick prova på hur man släcker en påbörjad brand med både tub och filt. Vi fick insikt hur fort det går för en påbörjad brand att ta fart. På två minuter kan ett rum vara övertänt. Hur utrymmer man. Olika orsaker till brand. Vad krävs för en brand. Det blev en viktigt kväll med med många insikter och värdefulla tips. Nedan lite bilder från tillfället.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Brandskyddsutbildning

Tisdagen den 17 april kommer vi hålla en brandskyddsutbildning i vår festlokal. Alla som vill är välkomna att deltaga. Cupola som är vår partner i brandskyddsfrågor och SBA-kontroller kommer hålla i evenemanget.
Utbildningen är under kvällstid mellan klockan 18.30-20.30.

Några punkter på agendan
– Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym
– Hotbilder
– Brandskador
– Samhällets krav
– Brand och dess utveckling
– Byggnadstekniskt brandskydd
– Räddningstjänsten som resurs
– Utrymningsplanerna
– Återsamling och närvarokontroll
– Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder

Läs mer på Cupolas hemsida.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar