Träffa grannen!

VÄLKOMNA!
På lördag den 26 maj kl 12.00 tänder vi på grillen och bjuder på korv och fika!
Träffa grannen eller oss i styrelsen!

Alla välkomna!

h

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stämma!

Hej.

Tisdagen den 15 maj hålls föreningens årsstämma kl 18.00 i Gårdshuset!

Vad har gjorts under 2017:
– Under året har en större etapp av reliningsprojektet avslutats. Det gällde relining av spillvattenrör under hus mot Brandparken och Segelflygsgatan.
-Trädgården har fått buskar och träd beskärda.
-Viss nyplantering och en del gamla stubbar är borttagna.
-Lekplatsen är besiktigad och brister åtgärdade.
-Cykelbodar är fasadtvättade, samt dörrar reparerade.
-Sprucken tegelfasad mot gården mot Skarpnäcks allé är reparerad.
-SBA-rutiner och arbetsgång är bestämt och en första besiktning med åtgärdande av brister utfört.
-Reparation av en hyreslägenhet har skett.
-Samt byte av trinettkök i en lokal för uthyrning.

Under stämman går vi igenom den ekonomiska rapporten (årsredovisningen) och inkommande motioner.

Vi bjuder på fika och hälsar alla varmt välkomna!

Styrelsen

arsstamma

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Släcka brand

Tisdagen den 17 april hade vi en kväll i temat brand. Vi fick prova på hur man släcker en påbörjad brand med både tub och filt. Vi fick insikt hur fort det går för en påbörjad brand att ta fart. På två minuter kan ett rum vara övertänt. Hur utrymmer man. Olika orsaker till brand. Vad krävs för en brand. Det blev en viktigt kväll med med många insikter och värdefulla tips. Nedan lite bilder från tillfället.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Brandskyddsutbildning

Tisdagen den 17 april kommer vi hålla en brandskyddsutbildning i vår festlokal. Alla som vill är välkomna att deltaga. Cupola som är vår partner i brandskyddsfrågor och SBA-kontroller kommer hålla i evenemanget.
Utbildningen är under kvällstid mellan klockan 18.30-20.30.

Några punkter på agendan
– Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym
– Hotbilder
– Brandskador
– Samhällets krav
– Brand och dess utveckling
– Byggnadstekniskt brandskydd
– Räddningstjänsten som resurs
– Utrymningsplanerna
– Återsamling och närvarokontroll
– Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder

Läs mer på Cupolas hemsida.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt system för att öppna portar till trapphusen

Vi har nu ett nytt system för att öppna portar till trapphusen. Systemet fungerar på alla smarta telefoner, läsplattor och datorer. Fördelarna med systemet jämfört med det äldre ”Free call” är att det fungerar på fler typer av enheter, att det är snabbare och enklare att använda, samt att det fungerar för alla som bor här.

Länk till beskrivning av systemet finns under Fastigheten – Portlås.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

God Jul och Gott Nytt År!

Hej alla!
Nu i juletid tänder vi mycket ljus och myser i mörkret. Vi vill påminna om att komma ihåg att släcka alla ljus.
Och så passar vi på att önska alla en riktigt God Jul och ett särskilt Gott Nytt År!

/Styrelsen

levande-ljus

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Relining under 2018

Under 2018 kommer vi att utföra sista etappen av vårt reliningprojekt. Sista etappen innebär att spillvattenrören under husen mot Skarpnäcks all’e och del av husen mot brandparken samt spillvattenrör från gårdshuset ska relinas. I och med denna etapp är projektet klart och vi kan se fram emot många tiotals år med stammar och avlopp som fungerar utan återkommande stopp och vattenskador.

Boende vid Segelflygsgatan 12, Skarpnäcks all’e 60 samt Fallskärmsgatan 9 kommer att påverkas en viss tid när avloppet blir avstängt, inga ingrepp ska göras i lägenheterna och alla boende kommer att i god tid bli informerad om vilka tider det gäller och vilka åtgärder som görs för att minimera den störning som detta innebär.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fejkad info ang inglasning av balkonger!

Hej alla.
Vi har medlemmar i föreningen som har fått samtal ang inglasning av balkong. Försäljaren informerar om att de tar hand om tillstånd med mera. I den här föreningen har vi inte tillstånd att montera inglasning av balkonger.

Vi har inga uppgifter om namnet på företaget men följande nummer rings det ifrån 08-12441198.

//Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vad har senast åtgärdats samt vad händer i sommar.

-Vår städfirma har vårstädat alla våra portar, rengjort cykelbodarna samt utsidan av våra fasader. Golvet i soprummet står på tur.
-Det kommer bli en del målningsarbeten på gården under sommaren. Bland annat kommer lekparken att målas.
-Fasaden mot Skarpnäcks allé är renoverad.

Vi hade en fin söndag nu i maj med korvgrillning och fika. Det var många som kom och umgicks med grannarna. Bland annat spelade vår nya granne Jim på sin Didgeridoo, mycket spännande. Läs mer om instrumentet här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Didgeridoo.

Styrelsen önskar alla en härlig sommar med sol och avkoppling!

BRFFS_2000

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Information till våra hyresgäster

HYRESHÖJNING 2017

Hyresförhandling mellan HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet och Hyresgästföreningen Region Stockholm är nu klar.

Överenskommen höjning är 0,7 % och gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare.

Retroaktiv hyreshöjning kommer att fördelas över nästa kvartal.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

HSB Brf Flygsläpet

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar